Söker...
Stäng sökfönster

Sökresultat › [ ] Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen


image

Handy Glidlakan Underlättar applicering av lyftselar

Handy Glidlakan™ underlättar applicering av lyftselar genom att minska friktionen mellan brukaren och underlaget. De kan användas för både normalviktiga och riktigt tunga brukare och är tillverkade i ett högkvalitativt lågfriktionsmaterial som har mycket god glidförmåga även efter långvarig användning.

Handy Glidlakan är ett utmärkt hjälpmedel för att underlätta applicering av lyftselar, särskilt på mycket tunga brukare, smärtkänsliga eller brukare med kontrakturer.

Handy Glidlakan finns i två olika storlekar där den mindre modellen Kort främst används för att underlätta placering av lyftselen i en rullstol eller under brukarens ben.

Den större modellen Lång används också för att applicera en lyftsele, under en liggande brukare. Denna modell har öglor i överkanten för att lätt kunna fästa glidlakanet i sängen, och därmed klara uppgiften med bara två medhjälpare.

Utmärkande för Handy Glidlakan är bland annat:

  • Materialet håller en mycket hög kvalitet, med mycket låg friktion även efter många tvättar.
  • De långa varianterna av Glidlakanen har öglor i överkanten, vilket gör att de lätt kan fästas i sängen. Därmed minskar behovet av vårdpersonal som håller i glidlakanet. Detta är unikt för Handy Glidlakan och Liko har mönsterskyddat lösningen.
  • De korta Glidlakanen har små fastsydda fickor som underlättar vid applicering i t.ex. en trång rullstol. Även detta är en unik och mönsterskyddad lösning.
  • Vi har utvecklat unika arbetsmetoder som underlättar appliceringen av glidlakan, och som även är komfortabla för brukaren. Med metoden krävs inte att patienten vänds i sängen när glidlakanet ska läggas på plats.

Glidlakanen levereras alltid i set om två, och används normalt också parvis.

OBS! Tänk på att förflyttning med Glidlakan ska gå lätt och smidigt. Om arbetsmomenten upplevs som tunga rekommenderar vi att använda andra lyft- och förflyttningshjälpmedel i vårt sortiment.


Dela

Från allra första början har omtanken om dem vi utvecklar våra produkter för varit vår viktigaste ledstjärna.

Vår affärsidé speglar våra visioner i vår dagliga verksamhet - att ständigt förbättra livskvaliteten för brukare och vårdpersonal världen över.